Privacy statement

Treffer Academy B.V., gevestigd aan het Stationsplein 26-32, 1703 WB te Heerhugowaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Recht op privacy

Treffer Academy hecht waarde aan uw recht op privacy en streeft ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Zoals nu, met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Lees hier hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

 • bezoekers en gebruikers van de website
  Als je onze website bezoekt, verzamelen we informatie gerelateerd aan het type
  apparaat, browser en hoe je onze website gebruikt. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, voor jouw gebruiksgemak en om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.
  De informatie verwerken we alleen met jouw toestemming, en om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren.
 • (Potentiele) cursisten, of andere personen
  Wij verzamelen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze opleidingsmogelijkheden.
 • Bedrijven
  We verwerken persoonsgegevens van bedrijven die (mogelijk) een cursus van ons willen afnemen.

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld als;

 • je onze websites bezoekt gebruikt;
 • je gegevens invult of achterlaat op onze website;
 • je een account aanmaakt op de website;
 • je aanmeld voor een cursus

Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw gegevens om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor het verzameld is. De
vereiste bewaartermijn bepalen we aan de hand van wet- en regelgeving en eventuele claimrisico’s waarbij het uitgangspunt is dat wij de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van
deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Zonder deze gegevens kunnen we onze dienstverlening niet uitvoeren. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen, kwaliteiten en/of beschikbaarheid of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen ten aanzien van de functie en/of vanuit opdrachtgevers. Wij vragen je ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.

We kunnen ook (contact)gegevens van je verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat je geïnteresseerd zou zijn in een opleiding of onze dienstverlening. In dat geval zullen wij je benaderen om je interesse te toetsen om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacystatement. Je bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn van jou op/via het internet. Tip: check dit regelmatig en indien je niet wil dat informatie beschikbaar is voor derden, scherm dit dan goed af.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving;

NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van jou als cursist.;

Je rechten

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen voor;

 • inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • rectificatie van je persoonsgegevens; • verwijdering van je persoonsgegevens of beperking van verwerking: in bepaalde omstandigheden, tenzij wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting, hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen;
 • beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens;
 • overdracht van je gegevens.
 • In geval van jouw verzoek, ter bescherming van de persoonsgegevens, zullen wij jouw identiteit moeten kunnen vaststellen.

Beveiliging

Treffer Academy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • Treffer Academy beschikt over een verwerkingsovereenkomst met de beheerder van de website en van onze systeembeheerder.
 • De netwerkverbindingen zijn beveiligd en versleuteld met SSL-technologie. Dit herkent u aan het slotje in de adresbalk (HTTPS).
 • De apparatuur en systemen zijn optimaal beschermd tegen virussen en malware.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen, neem dan contact op met jouw contactpersoon en/of de vestiging. Indien je klachten hebt dan horen we dat graag, zodat we je verder kunnen helpen en, zo nodig, onze dienstverlening/werkprocessen kunnen aanpassen/verbeteren.
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door Treffer Academy, neem dan contact op met de vestiging of jouw contactpersoon.
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, bijvoorbeeld, vermoed u verlies of ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, laat het ons dan direct weten.

Wijzigingen

Treffer Academy kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de website. We raden je aan het privacystatement regelmatig na te lezen. Deze versie is opgesteld in augustus 2020.
Treffer Academy maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op jouw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. Zodra je gegevens aan ons verstrekt, door het invullen van een formulier, doen van een inschrijving waarbij je een account aanmaakt, verwerken
wij die gegevens die je aan ons verstrekt.
Wij vragen jou om ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.

Versie augustus 2020

Cursus op maat

Wil je graag een cursus volgen die niet op de website staat? Vraag een offerte aan voor een maatwerktraject.

Vraag offerte aan